Każdy ma taki świat,
jaki widzą jego oczy.

José Saramago

Warto
wiedzieć

Co jest przyczyną gorszego widzenia?

Często przyczyną gorszego widzenia jest wada refrakcji (wada wzroku). Dobór właściwej korekcji okularowej umożliwia uzyskanie pełnej ostrości wzroku.

Dlaczego warto regularnie badać wzrok?

W pewnych przypadkach pogorszenie wzroku może być spowodowane określonymi schorzeniami narządu wzroku. Do najczęstszych należy zaćma oraz zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). W obu przypadkach odpowiednio wczesne wykrycie daje lepsze rokowanie po zastosowaniu leczenia.

Na czym polega leczenie zaćmy?

Leczenie zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu do oka soczewki sztucznej. Dzięki jej odpowiedniej kalkulacji i doborze właściwego typu, oprócz likwidacji zmętnień możliwa jest również korekcja wady refrakcji.

Co to jest jaskra?

Jaskra jest chorobą polegającą na stopniowym uszkodzeniu nerwu wzrokowego, spowodowanym najczęściej wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego. W początkowych stadiach choroba może nie dawać żadnych objawów- ważne, by diagnozować ją na tym właśnie etapie, głównie dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury diagnostycznej (OCT).

Co zrobić w przypadku silnego bólu oka?

W określonych przypadkach chorób oka występuje konieczność pilnego leczenia. Stany te mogą się charakteryzować silnym bólem oka (np. w ostrym ataku jaskry) lub nagłym pogorszeniem widzenia (np. w zatorze tętniczym naczyń siatkówki lub odwarstwieniu siatkówki). W takich sytuacjach nie należy zwlekać z wizytą u okulisty.

Na czym polega badanie okulistyczne?

Badanie okulistyczne może dostarczyć ważnych informacji dotyczących stanu ogólnego pacjenta. Począwszy od oceny zaawansowania cukrzycy, zmian naczyniowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego może wskazywać na istnienie takich chorób, jak niedokrwistość czy krytyczne zwężenie tętnicy szyjnej, często wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Ocena tarczy nerwu wzrokowego w trakcie badania dna oka jest nieodzowna w diagnostyce schorzeń mózgu.