Każdy ma taki świat,
jaki widzą jego oczy.

José Saramago